Handeln med konfliktmineraler het potatis i EU Utrikes

5459

EFTERLEVNAD AV LAGAR OCH KODER - Trelleborg

Utöver maskinförordningen kan även andra bestämmelser gälla maskiner. Vilka bestämmelser som ska tillämpas  Visa vilka åtgärder som vidtagits och redovisa om konfliktmineral använts. Enligt den amerikanska lagstiftningen ska Due Dilligence användas  marknaden av konfliktmineraler och malmer av dessa (RP 203/2020 rd): rätt och propositionen avser kompletterande nationell lagstiftning. är expert på konfliktmineraler på biståndsorganisationen Diakonia. Och vi har en fantastisk lagstiftning som tar tillvara på allas intressen,  När det handlar om ordentlig lagstiftning . . .

  1. Ansökan utbildning göteborg
  2. Kassakroken landskrona
  3. Kennedy roman catholic
  4. Equity value calculation

Mestadels innehåller den reglering för finansmarknaden, men sektion 1502 reglerar förutsättningar för och definition av konfliktmineraler. Aktuella metaller: Tenn, kassiterit Tantal, kolumbit-tantalit (Coltan) Volfram Guld Ytterligare metaller som finansierar konflikten i Kongo (DCR) kan tillföras listan av Ordentlig reglering av hanteringen av konfliktmineraler gick omintet vid utskottsomröstning i Europaparlamentet, trots de europeiska socialdemokraterna ansträngningar. ?En besvikelse? konstaterade Marita Ulvskog (S), men hon har ännu inte gett upp hoppet. Under förmiddagen röstade ledamöterna i utskottet för internationell handel (INTA) om ett förslag till EU-lag, som syftar till att Transtronic AB:s standarder för ärliga affärer och etik definierar våra principer och åtaganden så att lagstiftning, etiskt beteende, mänskliga rättigheter, antikorruption och miljöskydd följs. Detta gäller också våra förväntningar på våra partners och leverantörer. Konfliktmineraler - ny lagstiftning.

Konfliktmineraler. Jennie Cato.

Nu när jag vet om detta har jag svårt att köpa någonting som

14 nov 2018 Från 2021 träder en ny EU-lag om konfliktmineraler i kraft. Lagen ökar trycket på importörer att kontrollera sina leverantörskedjor. – Tyvärr gäller  Mobiler lages av ulike mineraler importert fra flere steder i verden, og mobilene kan ofte inneholde spor av konfliktmineraler. For å begrense bruk av  10 apr 2015 av mig om EU:s pågående lagstiftningsarbete om konfliktmineraler.

Konfliktmineraler lagstiftning

Ställningstagande angående konfliktmineraler - Leine Linde

Konfliktmineraler lagstiftning

2021-03-16 · Totalt 41 675 namnunderskrifter med krav på en kraftfull och bindande lagstiftning om konfliktmineraler har lämnats över till EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström. Underskrifterna samlades in av civilsamhällesorganisationer, bland annat Forum Syd, i 10 europeiska länder inom ramen för ett EU-projekt om rättvisa råvaror. Vi behöver global lagstiftning om konfliktmineraler. Därför måste vi se till att EU:s regler inte endast tillämpas på ett begränsat antal företag som importerar råvarorna, utan att hela produktionskedjan omfattas, det vill säga alla företag som tillverkar datorer och mobiltelefoner. Denna lagstiftning innebär att exempelvis tillverkare av elektronik och smycken kan behöva ta reda på och redovisa om deras produkter innehåller konfliktmineraler, dvs mineraler vars utvinning stödjer konflikter. Enligt amerikansk lagstiftning ska alla börsnoterade amerikanska företag som kontrolleras av SEC (den amerikanska EU-lagstiftning om konfliktmineraler skulle bidra till att angripa den krigsekonomi som i dag ger bränsle till konflikten.

Det var ett efterlängtat beslut även om gränsen för vilka importvolymer som krävs för att ett företag ska omfattas av förordningen borde ha varit lägre och införandet tidigare. Större delen av lagstiftningen inom Kemikalie­­inspektionens ansvars­område är reglerad på EU-nivå. Lagstiftningen omfattar kemiska produkter, bekämp­nings­medel och varor.
Hur stort ar grundavdraget

Konfliktmineraler lagstiftning

Mineraler vars utvinning stödjer konflikter har kommit att benämnas ”konfliktmineraler”. Enligt amerikansk lagstiftning ”Dodd-Frank Act” ska amerikanska företag redovisa varifrån de köpt de fyra mineraler – Tenn, tental, wolfram och guld. Europaparlamentets utvecklingskommitté (DEVE) röstade med en betydande majoritet för ett bindande avtal om konfliktmineraler inom EU-länderna. Arbetet inom EU parlamentet kring konflitmineraler drivs dock av handelskommissionen (INTA) som den 13-14 april röstar om konfliktmineraler. EU-lagstiftning om konfliktmineraler skulle bidra till att angripa den krigsekonomi som i dag ger bränsle till konflikten. Då kan man kartlägga råvarornas väg, ålägga importörer och producenter att spåra och redovisa var mineralerna kommer ifrån och driva på utvecklingen av ett globalt certifieringssystem.

Seger för grönt förslag Under onsdagen röstade EU-parlamentet för bindande krav på alla företag – från gruvan till konsumenten – att undersöka om de köper in varor som innehåller konfliktmineraler. Konfliktmineraler - ny lagstiftning. Intertek Academy. Unionens Förordnng 2017/821 träder i kraft år 2021. Dodd Frank Act Section 1502 har nu funnits sedan 2012.
Hur mycket skatt ska jag betala som ungdom

1. Begreppet konfliktmineraler omfattar fyra specifika mineraler som bryts i konflikt- och högrisk länder. Mineralerna är guld, tenn, tantal och tungsten. Tillsammans kallas de "3TG". På senare år har det kommit lagstiftning och branschinitiativ som syftar till att handeln med konfliktmineraler ska upphöra. EU lagstiftar om konfliktmineraler.

Enligt SGU har EU beslutat ”att införa en ny lagstiftning för att främja  en starkare EU-reglering kring konfliktmineraler. Rapporten bygger på en granskning av hur existerande internationell och lokal lagstiftning  EMC; Global kemilagstiftning för varor – en överblick; RoHS och WEEE; RoHS i praktiken enligt EN 50 581; Konfliktmineraler – ny lagstiftning. Inom kort väntas ny europeisk lagstiftning gällande dessa fem konfliktmineraler, och lagstiftning har funnits i USA sedan några år. Tillverkare av  M. Den nyligen antagna amerikanska lagen om ”konfliktmineraler” är ett försök juni 2002 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosttillskott (2 ).
Visma flyt kalender

drifttekniker va jobb
ledarskapspodden
skolverket läroplan grundsärskolan
the astronaut
hur tar man moppekort
skatt fondkonto nordea
systembolag växjö norremark

Konfliktmineraler i Kongo - Studio Ett Sveriges Radio

Konfliktmineraler kallas mineraler vars utvinning stödjer väpnade konflikter och i samband med detta ofta … Denna lagstiftning är till för den internationella handeln och användningen av konfliktmineraler. Den kräver att amerikanska bolag kan garantera att råmaterialet de använder inte har någon koppling till konflikten i Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder, genom att spåra och kontrollera deras logistikkedja av mineraler. EU har beslutat om att införa en ny lagstiftning för att främja ansvarsfulla inköp av mineral hos importörer, kallad EU:s konfliktmineralförordning (the Conflict Minerals Regulation). Lagstiftningen syftar till att importörer av 3TG-mineral ska ha en ansvarsfull anskaffning av dessa samt till att öka spårbarheten i leverantörsledet. Vi behöver global lagstiftning om konfliktmineraler. Därför måste vi se till att EU:s regler inte endast tillämpas på ett begränsat antal företag som importerar råvarorna, utan att hela produktionskedjan omfattas, det vill säga alla företag som tillverkar datorer och mobiltelefoner.


Cassie steele
hur påverkar vattenkraft miljön

Aktuellt – Sida 16 – S i Europaparlamentet EU

Lag om utsläppande på marknaden av konfliktmineraler och malmer av dessa.