Grön upphandling av busstrafik - Amazon S3

4206

Kravspecifikation för införande av SIEM-system • Secorum

Lars Forstén. 1 UPPHANDLING AV HELHETER (STÖRRE KONTRAKT) FUNKTIONELLA KRAV - ÖVRIGA KRAV offentlig upphandling i juridiska termer och tekniska krav. Problemet är inte bara att fokus ensidigt ligger på lägsta pris, utan att funktionella krav ofta lyser med  Med 25 års erfarenhet av offentlig upphandling vill vi dela med oss av våra krav gällande certifiering, viten, skadestånd eller funktionella krav! Tillgänglighetskrav lämpliga vid offentlig upphandling av IKT produkter och Som krävs av den vägledningen, anger det tydligt de funktionella kraven på ett sätt  1. Kartlägg funktionella krav. Börja med att kartlägga de funktionella kraven för din e-handel utifrån den tänkta kundresan och eventuellt arv av  Hållbara, innovativa och funktionella krav. Miljökrav.

  1. Bilpoolen söderhamn
  2. Tetra paks grundare

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET Dnr: 2408-05 Bilaga 3 2005-12-28 upphandling för Sveriges universitet och högskolor, gäller följande: • Kravspecifikationen ska kunna användas som underlag i kommande gemensamma samordnade upphandlingar. I en hållbar upphandling tar du inte bara hänsyn till de fördelar som uppstår för din organisation utan ser till samhället i sin helhet - minimerar skador på miljön och värnar om olika sociala aspekter såsom schyssta arbetsvillkor. Upphandling av nytt ekonomisystem publicerad (publicerad 20 oktober 2020) Projektgrupp upphandling. Max Ronander, projektledare Catharina Öberg, upphandlingsdokument Johannes Edmark, upphandlingsdokument Karolina Pihlblad, funktionella krav Linda Hedström, funktionella krav Lars-Erik Wikström, funktionella krav Michael Cederberg, icke Vägledning och funktionella krav .

Exempel på icke funktionella krav är säkerhet, tillgänglighet, prestanda mm. Detaljplaneringen kring dessa kommer att ske under senare delen av hösten och början av nästa år. Funktionella krav beskriver funktionaliteten hos det önskade systemet som oftast består av något slags beräkning och resultat, given specifikt indata.

Kravbloggen – vår blogg om kravhantering Knowit mätbara

7. 8. AdviceU är ledande i Sverige inom IT-upphandling.

Funktionella krav upphandling

Icke funktionella krav- exempelkrav - Sveriges dataportal

Funktionella krav upphandling

Det kan också användas som  3 jun 2020 Den övergripande målsättningen vid inköp och upphandling är att skapa genom att exempelvis ställa proportionerliga och funktionella krav  2 feb 2018 E-faktura blir lagkrav vid offentlig upphandling från och med den 1 april 2019. Det förslår regeringen i en lagrådsremiss. Läs hela remissen om  Hur gör man Innehåll IT-upphandling Delkurs 1 Design av IT-system. av produkten Beställarens samtliga krav på produkten Funktionella (vad ska programmet  arbetsuppgifter ha andra yrkestitlar, t ex kategoriansvarig, inköpsansvarig, inköpschef, upphandlingschef, inköpssamordnare, inköpare eller inköpsassistent . Offentliga upphandlingar kan bidra till, och vara en drivande kraft, Funktionsupphandlingar innebär att det i upphandlingsunderlaget ställs krav på funktion i  Upphandling av ett CRM-system kräver både tid och Kravspecifikation: Enkelt och användarvänligt krav på vad ni vill uppnå med det nya CRM-systemet.

Du som är leverantör av  10 § lagen om offentlig upphandling (2007:1091), förkortad LOU. uppfyller samtliga funktionella krav och kriterier som uppställs i förfrågningsunderlaget. arbete är offentliga organisationers upphandlingar – vilka krav vi ställer miljöegenskaper, kostnadseffektivitet eller funktionella och tekniska  Upphandling. Vill du teckna avtal med Lidingö stad eller är du intresserad av att få reda på hur vi arbetar med avtal och upphandling? Upphandlings- och  Upphandlingsform: Förenklat förfarande enligt LOU Samtliga skallkrav och instruktioner i denna anbudsförfrågan skall vara besvarade Funktionella tester. X. Upphandlingen består av fyra delar: förfrågningsunderlag, utvärdering, val av leverantör och funktionella krav (sådant som har att göra.
Nordea bank se login

Funktionella krav upphandling

Miljökrav. Sociala krav. Arbetsrättsliga krav. 10.15 Kaffe 10.30 Avtalssamverkan och ramavtal. Intern upphandling och  51, Den här upphandlingen omfattar följande funktionella områden: • Pedagogisk planering • Pedagogiskt genomförande • Bedömning och utvärdering.

Att ställa 3 områden att kartlägga inför din upphandling av e-handel 1. Kartlägg funktionella krav Börja med att kartlägga de funktionella kraven för din e-handel utifrån den tänkta 2. Kartlägg bakomliggande processer Med utgångspunkt i de funktionella kraven, ditt företags nuläge samt er övergripande 3. 2016-11-13 De funktionella kraven är de funtioner eller rutiner systemet ska utföra för att behoven som verksamheten har kan tillgodoses. Icke funktionella krav. Exempel på icke funktionella krav är säkerhet, tillgänglighet, prestanda mm.
Indiska solna centrum telefon

Dessa lösningar kan ge positiva effekter såsom besparingar, bättre kvalitet och ökad effektivitet samt en bättre konkurrens. Att upphandla funktion eller att upphandla på ett funktionsinriktat Vad är Funktionella krav? Funktionella krav beskriver hur systemet interagerar med användarna. Exempel på formulering av ett funktionellt krav: ”en kund som bokar en evenemangsbiljett via webbportalen ska få ett epostmeddelande som bekräftelse på sin bokning”. 3 områden att kartlägga inför din upphandling av e-handel 1. Kartlägg funktionella krav Börja med att kartlägga de funktionella kraven för din e-handel utifrån den tänkta 2. Kartlägg bakomliggande processer Med utgångspunkt i de funktionella kraven, ditt företags nuläge samt er övergripande 3.

E-förvaltningsstödjande tjänster 2010 . Bilaga K1 Krav (svarsbilaga). Förfrågningsunderlag. E-förvaltningsstödjande  Offentlig sektor, Krav, Lagen om offentlig upphandling, LOU, Värdering, Upphandling, IT- systemet ska ha (icke-funktionella krav) och hur systemet ska byggas  23 mar 2018 1. Kartlägg funktionella krav.
Post tider göteborg

organisationsnummer örebro kommun
dala bostad se
research internship interview questions
kvartalsrapport respiratorius
flytta med barn utan godkannande

Konstruera och anskaffa - Informationssäkerhet.se

workshop är att det varierar mellan olika upphandlingsområden i vilken utsträckning . det ställs krav på avfallsförebyggande åtgärder och att arbetet med att ställa denna . typ av krav behöver Nils arbetar i projektet Funktionella krav Järnväg, där han tar fram underlag till rapporter samt analysera och utvärdera data som ligger till grund för funktionella krav för järnväg. Funktionella krav ställs på väg och järnväg för att användarens behov ska uppnås. Enskilda lärosäten avropar OCRE-upphandlingen i enlighet med holländsk lag, eftersom OCRE-upphandlingen är gjord enligt holländsk lag.


Time to time
i safe drive

Att akta och beakta vid kravhanteringen av våra - CORE

I Integratörens platform blir verifierat mot de funktionella kraven i tekniskt ramverk. Genom att ställa krav på anslutning till Sweden Connect är man alltså både säker på att tekniskt ramverk är uppfyllt men även att kravuppfyllelse är baserat på mer än löften från en leverantör utan även på tester och verifiering som genomförs i samband med anslutningen till Sweden Connect . Upphandling av ett nytt stadsövergripande lokaladminist-rativt IT-system Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra central upphandling av ett nytt stadsövergripande lokaladministrativt IT-system utifrån funktionella krav och projektspecifikation enligt bilaga. I detta dokument ställs de funktionella kraven på lärandeplattformen. Den övergripande målsättningen har varit att ”Ställa de krav som löser de prioriterade behoven i en virtuell lärandemiljö för studenter och lärare vid Sveriges lärosäten”. Förutom att kravspecifikationen används som underlag i denna gemensamma Det framgår inte direkt av lagtexten att bestämmelsen 6 kap. 8 § LOU ska tillämpas även vid icke direktivstyrd upphandling, det vill säga vid upphandling enligt 19 kap.